Username
Password
security image
WA Satria Seto Bhakti
WA Tjitjih Mulianingsih
al-quran-on-line-smp-puri-artha

Quran Surat Al Ahzab 33 : 33

33. dan hendaklah kamu tetap di rumahmu [1216] dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu [1217] dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta'atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait [1218] dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. [1216] Maksudnya: Isteri-isteri Rasul agar tetap di rumah dan ke luar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara'. Perintah ini juga meliputi segenap mu'minat. [1217] Yang dimaksud ”Jahiliyah yang dahulu” ialah Jahiliah kekafiran yang terdapat sebelum Nabi Muhammad s.a.w. Dan yang dimaksud ”Jahiliyah sekarang” ialah Jahiliyah kemaksiatan, yang terjadi sesudah datangnya Islam. [1218] ”Ahlul bait” di sini, yaitu keluarga rumah tangga Rasulullah s.a.w.

Baca Surat » Al Ahzab »

www.m-edukasi.web.id blog guru